پنل رایگان و آموزشی

T110000
T رایگان
 • هر پیامک 100 تومان
 • 10 پیامک رایگان
 • 10% امکانات (مادام العمر)
 • 5 خط عمومی برای ارسال
 • بانک موبایل اصناف (بروز)
 • ارسال از دکل BTS ، منطقه ای ، با تفکیک جنسیت
 • ارسال بر اساس کد پستی
 • افزونه
 • ارسال به لیست سیاه
 • امکان ارسال لینک
 • خط خدماتی
 • وب سرویس و ارسال به OTP فوری
 • امکان وارد کردن شماره بصورت دستی و گروهی ، ارسال زماندار و ارسال هوشمند
رایگان

پنل اقتصادی (پرستو)

T298000
T 85,000
 • هر پیامک 52 تومان
 • 100 پیامک رایگان و هدیه
 • 30% امکانات (مادام العمر)
 • 5 خط عمومی برای ارسال
 • بانک موبایل اصناف (بروز)
 • ارسال از دکل BTS ، منطقه ای ، با تفکیک جنسیت
 • ارسال بر اساس کد پستی
 • افزونه
 • ارسال به لیست سیاه
 • امکان ارسال لینک
 • خط خدماتی
 • وب سرویس و ارسال به OTP فوری
 • امکان وارد کردن شماره بصورت دستی و گروهی ، ارسال زماندار و ارسال هوشمند

پنل شرکتی (چکاوک)

T445000
T 165,000
 • هر پیامک 47 تومان
 • 500 پیامک رایگان و هدیه
 • 50% امکانات (مادام العمر)
 • 5 خط عمومی برای ارسال
 • بانک موبایل اصناف (بروز)
 • ارسال از دکل BTS ، منطقه ای ، با تفکیک جنسیت
 • ارسال بر اساس کد پستی
 • افزونه
 • ارسال به لیست سیاه
 • امکان ارسال لینک
 • خط خدماتی
 • وب سرویس و ارسال به OTP فوری
 • امکان وارد کردن شماره بصورت دستی و گروهی ، ارسال زماندار و ارسال هوشمند

پنل تجاری (درنا)

T970000
T 540,000
 • هر پیامک 40 تومان
 • 1000 هزار تومان شارژ هدیه
 • 80% امکانات (مادام العمر)
 • 5 خط عمومی برای ارسال
 • بانک موبایل اصناف (بروز)
 • ارسال از دکل BTS ، منطقه ای ، با تفکیک جنسیت
 • ارسال بر اساس کد پستی
 • افزونه
 • ارسال به لیست سیاه
 • امکان ارسال لینک
 • خط خدماتی
 • وب سرویس و ارسال به OTP فوری
 • امکان وارد کردن شماره بصورت دستی و گروهی ، ارسال زماندار و ارسال هوشمند
پرطرفدار

پنل نمایندگی (سیمرغ)

T1030000
T 820,000
 • هر پیامک 36 تومان
 • 3500 پیامک رایگان و هدیه
 • 100% امکانات (مادام العمر)
 • 5 خط عمومی برای ارسال
 • بانک موبایل اصناف (بروز)
 • ارسال از دکل BTS ، منطقه ای ، با تفکیک جنسیت
 • ارسال بر اساس کد پستی
 • افزونه
 • ارسال به لیست سیاه
 • امکان ارسال لینک
 • خط خدماتی
 • وب سرویس و ارسال به OTP فوری
 • امکان وارد کردن شماره بصورت دستی و گروهی ، ارسال زماندار و ارسال هوشمند
نمایندگی

تعرفه پیامک در اپراتور های پیامک

همراهان گرامی شما میتوانید پس از خرید سامانه ، جهت شارژ سامانه از بسته های اقتصادی پیامک استفاده و آنرا در پنل خود اعمال کنید 

قیمت هر عدد پیامک با توجه به مبلغ خرید شما بر مبنای هر یک از سرشماره های ارسال متفاوت است، هرچه میزان خرید اعتبار شما بیشتر باشد قیمت پیامک کمتر خواهد بود.

همین الان ثبت نام کن و تخفیف ویژه بگیر