بهبود خدمات پس از فروش با استفاده از ارسال پیامک انبوه

82 درصد از مشتریان پس از تجربه یک خرید نا مطبوع آن برند را برای همیشه کنار می گذارند. بنابراین کیفیت کسب و کار شما پس از فروش محصولتان تعیین می شود و با روند شرایط خدمات پس از فروش تان ارزیابی می گردد. پس باید مراقب باشید که کیفیت خدمات خود را در طول […]