نکات مهم در جذب مخاطب توسط پیامک تبلیغاتی

تحقیقات ثابت کرده است که نرخ کلیک بر روی پیامک های تبلیغاتی 35 درصد است. این تقریبا 10 برابر همین موضوع برای بازاریابی ایمیلی میباشد. این موضوع یکی از دلایلی است که شرکت ها به دنبال این روش بازاریابی هستند.   در کل میتوان استراتژی این گونه بازاریابی را در سه مرحله خلاصه کرد: ارتباطاولین […]