معرفی انواع مدل های نظرسنجی

معمولا صاحبان انواع کسب و کارها تمایل دارند تا میزان رضایت مشتریان از خدمات خود را بدانند. برای همین منظور سالهاست که انواع روش های نظرسنجی در مدل های گوناگون به کمک فروشندگان آمده تا آنان را با نقاط قوت و ضعفشان آشنا کند. در این مقاله قصد داریم تا انواع روش های نظرسنجی را […]